Si të regjistrohem?

Ju mund të bëheni pjesë e platformës TIDO përmes një procedure shumë të thjeshtë !
Biznesi plotëson on - line formularin e rregjistrimit , në faqen e TIDO, duke vendosur emrin e kompanisë, adresën e e-mail-it dhe numrin e kontaktit. Me plotësimin e këtyre fushave , stafi i Tido kontakton me biznesin , duke i komunikuar atij informacion të detajuar për kushtet e përfshirjes në platformë.