TIDO është platformë me kanale të shtrira nëpërmjet aplikacioneve të dedikuara mobile (iOS / Android), Web , etj.

Ka si qëllim kryesor krijimin e një agregatori inteligjent ofertash ,përmes një sistemi që bën të mundur konvertimin e të gjitha ofertave që prodhohen nga bizneset në formë letre, në një formë dixhitale, të thjeshtë, të shpejtë dhe eco-friendly.
Bizneset mund të reklamojnë ofertat e tyre në formë dixhitale , përmes një galerie inteligjente, ku kanë akses të gjithë klientët e abonuar në kanalet e komunikimit të vetë platformës.
Vetë platforma mundëson grumbullimin e sa më shumë informacioneve inteligjente nga përdoruesi. Në bazë të këtyre informacioneve ai dërgon ' Push notification ' automatike apo manuale, sipas kritereve specifike të cdo biznesi.
Plaforma inteligjente e TIDO , vetë - krijon oferta të personalizuara për cdo klient bazuar në të dhënat personale të deklaruara prej tij si mosha, gjinia apo preferencat dhe zonën e reklamimit te ofertës.
Klienti ka mundësi të eksplorojë hartën për të parë ofertat që ndodhen më pranë tij dhe të zgjedhë ofertën që përmbush më mirë interesat e tij.
Përmes një procedure të thjeshtë e të shpejtë klienti mund të bëjë blerjen on -line të ofertës së preferuar.

Platforma e mundëson këtë proces përzgjedhjeje për klientët në të gjitha kanalet që ofruara prej saj.

Platforma ofron njëherësh edhe akses të plotë për bizneset në të gjitha kanalet ku janë të abonuar. Biznesi ka të drejtë hyrjeje dhe menaxhimi të ofertave respektive dhe informacionet e tyre bazë .
Çdo ofertë ka një datë fillimi dhe skadence.
Sistemi njofton automatikisht përdoruesit për ofertat e reja dhe ato në skadencë në mënyrë inteligjente.
TIDO do të zgjerojë hartën e shërbimeve për klintët duke sjellë së shpejti edhe Modulin e Punësimit,një hapësire dedikuar kërkesës dhe ofertës për punë.

TIDO - Gjithcka ti do në një platformë te vetme